Valtuustoaloitteet

 

Valtuustoaloite 07.11.2011

 

Tampereen Sitoutumattomat –valtuustoryhmä

 

 

KOULUVERKKOPÄÄTÖKSET UUTEEN VALMISTELUUN JA KÄSITTELYYN

 

Viime aikoina on tullut julki, että kouluverkkopäätökset on tehty keväällä 2010 perustuen vanhoihin – vuoden 2008 - väestöennusteisiin. Muutaman kuukauden kuluttua tehdyistä päätöksistä tulivat uudet ennusteet, jotka olisi pitänyt ottaa huomioon päätöksiä tehtäessä. Uusien ennusteiden ilmestymisestä oli kyllä tieto. Herääkin kysymys, onko päätöksentekijöitä haluttu tahallaan johtaa harhaan. Lisäksi ihmetyttää se, että nyt vasta tuodaan esille se, että päätöksenteossa on käytetty vääriä väestöennusteita. Tämän lisäksi käytäntö on vielä osoittanut, että lapsia on vuoden 2010 väestöennusteitakin enemmän ja kasvu tulee jatkumaan.

 

Koko kouluverkkouudistus on pahasti epäonnistunut. Jo suunnittelusta lähtien uudistukset ovat saaneet osakseen paljon kritiikkiä. Kaupunkilaisten hyvääkään palautetta ja ehdotuksia ei ole haluttu ottaa huomioon. Ja mitä tähän mennessä on saavutettu? Rahaa on palanut aivan turhaan erilaisiin saneerauksiin ja muutostöihin ja koulujen henkilökunnan ja oppilaiden sekä vanhempien kestokyky on asetettu kovalle koetukselle. Kouluja on siirretty paikasta toiseen. Jossakin kohdassa perusopetuksen vuokrakulut ovat vähentyneet ja jossakin lisääntyneet. Samoin on käynyt lukiokoulutuksessa.  Lisäksi monen lapsen ja nuoren koulunkäyntiä on vaikeutettu pidentyneillä koulumatkoilla. Nyt on aika korjata tehdyt virheet ja perustaa uudet päätökset oikeisiin tietoihin. Myös kaupungin asukkaiden lähettämät palautteet on kaivettava esille ja huomioitava päätöksenteossa.  Suunnittelussa ja päätöksenteossa tulee ottaa huomioon tarkoituksenmukaisuus, oikeudenmukaisuus ja rehellisyys.

 

Esitämme, että Tampereen kaupunginhallitus keskeyttää paljon keskustelua ja kohua aiheuttaneen sekä vääriin väestöennusteisiin perustuneen kouluverkkopäätöksen toteutuksen siltä osin kuin se on vielä mahdollista.

Päätöstä tulee muuttaa niin, että yläkouluista Tammerkosken koulu ja Klassillinen koulu jatkavat nykyisissä paikoissaan. Näin saadaan keskusta-alueella pysymään tarpeeksi yläkoulun paikkoja. Lisäksi Tampereen klassillinen lukion tilanne tulee arvioida uudestaan.

Lisäksi tulee selvittää erityisesti läntisten alueiden päivähoitopaikkojen ja perusopetuksen paikkojen tarve ja selvittää, millaista koulutusta on järkevää sijoittaa Kaarilan lukiolta vapautuviin tiloihin. Luokkien 1.-6. osalta tulee toteuttaa lähikouluperiaate.

Kouluverkkopäätöstä tehdessään luottamushenkilöt ovat luottaneet heille annettuun tietoon ja päätökset on tehty niihin asiapapereihin perustuen. Nyt heille tulee antaa mahdollisuus korjata virheelliset päätöksensä antamalla heille oikeaa ja rehellistä tietoa.

 

Tampere 07.11.2011

 

Tampereen Sitoutumattomat –valtuustoryhmä

 

Lasse Oksanen                                        Hannu Soro

puheenjohtaja                                         varapuheenjohtaja