Mielipiteet

29.03.2009

KANNANOTTOJA

Olen viime aikoina ottanut kantaa Aamulehden netisivuilla seuraaviin asioihin. Osa niistä on jopa julkaistu Aamulehden sivuilla:

1. Säästetään 1,6 miljoonaa euroa, kun luovutaan kavennuksista, töyssyistä ja keskikorokkeista - siis suunnitellusta rakentamisesta

2. Keskustan nopeusrajoituspäätös tulee kumota ja rajoitukset tulee uudella päätöksella palauttaa entiselleen. Tampereen valtatien nopeusrajoitus tulee nostaa takaisin 60 km / h.

3. Messukylän lukiota ei saa missään tapauksessa lopettaa. Takahuhdin koulun opettajat ja henkilökunta sekä vanhempainyhdistys vastustavat myös lopettamista.

4. Tampereen Aterian säästötoimet toivat esille jo kauan olleen ongelman. Tampereen kaupunki käyttää aivan liian vähän rahaa lasten ja nuorten ruokailujen järjestämiseen.

5. Mustalahden satama on saanut vihdoinkin yrittäjät, joilla on mahdollisuus saada satama takaisin entiseen kukoistukseensa.

6. UImahalleja ei saa sulkea. Kyllä uimahalleissa on jo säästetty, kun Pyynikin uimahalli on ollut jo vuoden ja kolme kuukautta kiinni.

AAMULEHTI / Mielipiteet

 

 MIELIPIDEKIRJOITUS YHDESSÄ XL-RYHMIEN KANSSA ENGLANNINKIELISESTÄ PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA

- vastine Anna Kontulan (vas) tekemään mielipidekirjoitukseen

PERUSASIAT ENSIN KUNTOON…

 

Tällä palstalla oli 22.06.2004 Matti J. Mäkelän ansiokas kirjoitus Tampereen kaupungin koulukiinteistöjen saneerauksesta.  Olin itse mukana Nekalan koulun vanhempainyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa, jossa esiteltiin koulukiinteistön tilaa. Pidetyissä puheenvuoroissa lapset ja heidän vanhempansa ovat kyllästyneet saneerauksen jatkuvaan siirtämiseen. Äänenpaino oli melko vaativa. Meille esitetyn perusteella Nekalan koulu on todella huonossa kunnossa ja vaatii pikaista saneerausta. Vuodenkaan siirto ei saa olla enää mahdollinen. Nekalan koulun oppilailla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käydä kouluaan kunnollisissa tiloissa muiden Tampereella asuvien ikäistensä tavoin. Nyt siihen ei ole mahdollisuutta. Pitää myös todeta, että Nekalan koulu ei ole ainoa saneerauksen tarpeessa oleva koulukiinteistö. Nekalan koulun vanhempainyhdistys ry. on toimittanut 17.06.2004 vetoomuksen koulutuslautakunnalle ja tiedoksi valtuustoryhmien puheenjohtajille.

Tampereen kaupungin toimintojen painopisteenä on lasten ja nuorten kasvu ja toiminnot. Nekalan koulun saneeraus sopii hyvin teemaan. Tammelan koulun vanhempainyhdistys on tehnyt esityksen Tammelan kentän luonnonnurmen muuttamisesta keinonurmeksi. Näin kentän nyt noin 10 tunnin viikottainen käyttöaika voidaan moninkertaistaa ja Tammelan koulun  ja muidenkin koulujen oppilaille saada lisää mahdollisuuksia ulkoliikuntaan. Tammelan kentän  muutostyöt on hyvä hoitaa Kauppiin suunnitellun jalkapallon junnupuiston toteutuksen yhteydessä.

Tamperelaiset jalkapallojuniorit ansaitsevat nykyistä paremmat olosuhteet ja nyt suunnitteilla oleva Kaupin vaihtoehto on hyvä ratkaisu. Pitää vaan muistaa, että Kaupissa tulee säilyttää sinne rakennettu pesäpallokenttä ja näin taata harrastusmahdollisuudet myös pesäpalloilijoille. Tamperelaiset jalkapalloseurat ovat saaneet lähes varauksettoman hyväksynnän eri valtuustoryhmiltä junnupuistohankkeelle. Yhteistyö on ollut valttia tässäkin hankkeessa. Nyt on poliittisten päätöksentekijöiden toimittava nuorten parhaaksi.

Edellä on mainittu vain kaksi peruskohdetta, jotka tulee saattaa kuntoon. Näiden lisäksi on olemassa lukuisia muita hankkeita ja kohteita, jotka palvelevat Tampereen asukkaita. Myös sosiaali- ja terveydenhoito, koulutus jne. vaatii paljon rahaa ja ponnistuksia. Kaupungissamme on siis paljon perusasioita, jotka pitää panna kuntoon. Monia virkamiehiä on valitettavasti vaan vaivannut vauhtisokeus ja visiot ja suunnitelmat ovat niin suurisuuntaisia, että kaupunkimme varat eivät niihin riitä. Niin virkamiesten kuin luottamusmiestenkin tulee aina pitää mielessään se, että kaupunkilaisten on viihdyttävä täällä ja saatava heille kuuluvat peruspalvelut. Kaupungin johdon lähes jokaisessa valtuuston kokouksessa kuuluttama eurojen puute ei anna nyt mahdollisuuksiin utopistisiin ja kalliisiin hankkeisiin.

 

Hannu Soro

kaupunginvaltuutettu

Tampereen Sitoutumattomat

 

 

Olen kirjoittanut mielipidesivuilla myös veneiden tankkauspaikkojen saamiseksi sekä Pyhäjärvelle että Näsijärvelle. Molemmat ovat toteutuneet viime kevään aikana.

Lisäksi olen ollut mukana mielipidekirjoituksessa ottamassa kantaa keskustan liikenneratkaisuista ja pikaratikka-asiasta sekä matkakeskuksen rakentamisesta.

Mieliaiheestani - nuorisoavustusten jaosta - olen myös kirjoittanut mielipidesivuille.

Mielipidekirjoituksen olen tehnyt myös kavennusten ja töyssyjen rakentamisesta.