Aloiteet

Tampereen kaupunginvaltuusto

Valtuustoaloite / 12.12.2007

ALOITE KOULUKADUN TEKOJÄÄRADAN KATTAMISESTA

Tampere on perinteisesti ollut merkittävä jääurheilun keskus maassamme. Tampereelle rakennettiin maamme ensimmäisen tekojäärata. Koulukadun tekojäärata valmistui vuonna 1956. Koulukadun tekojäärata oli lukuisten merkittävien maaotteluiden ja kansallisten huippupelien näyttämönä.

Vaatimukset lisääntyivät ja Suomeenkin alettiin rakentaa 1960-luvulla jäähalleja. Tampereen Hakametsään rakennettiin Suomen ensimmäinen jäähalli ja se valmistui keväällä 1965 juuri ennen Suomen ensimmäisiä Jääkiekon MM-kisoja. Jäähallin tulon myötä Koulukadun tekojääradan merkitys huippuotteluiden pitopaikkana loppui ja sen käyttäjäkunta muuttui.

Koulukadulle on myöhemmin rakennettu toinen kaukalo ja sosiaalitilat. Putkistot on uusittu ja tehty erilaisia saneeraustöitä. Koulukadun tekojäärata on edelleen kovassa käytössä. Se on jääurheilun käytössä marraskuusta maaliskuuhun. Arki-iltoina tekojääradalla harjoittelevat pääsiassa seurojen juniorijääkiekkoilijat ja harrasjääkiekkoilijat. Päivällä tekojäärataa käyttävät koulut. Viikonlopun yleisövuorot ovat houkutelleet ennätysmäärän luistelijoita Koulukadun tekojääradalle. Käytössä on kaksi kaukaloa, joista toinen on varattu mailapelejä pelaaville ja toinen luistelijoille. Tekojäärata on ollut erityisen suosittu syystalvella, jolloin muita kenttiä ei ole vielä jäädytetty. Leudot talvet ovat lisänneet Koulukadun tekojääradan käyttöä myös talvikuukausina.

Kesäaikana huhtikuusta syyskuuhun Koulukadun kenttää käyttävät mm. koripalloilijat ja muut kesäurheilulajien harrastajat.

Koulukadun tekojääradan jo välillä hiipumassa ollut käyttö on siis lisääntynyt. Suomen ensimmäisestä tekojääradasta tulee pitää hyvää huolta ja sen toiminoja on kehitettävä.

Lukuisista jäähalleista huolimatta on jääpula olemassa. Lisäksi leudot talvet ovat lyhentäneet luonnonjääratojen käyttöaikaa ja näin myös Koulukadun tekojääradan merkitys harjoittelupaikkana on kasvanut. Leudot ilmat  ja runsaat sateet ovat merkittävästi vaikeuttaneet Koulukadun tekojääradan jäädyttämistä ja kunnossapitoa.

 

Esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy pikaisesti toimiin Koulukadun tekojääradan kattamiseksi. Kyseessä ei ole jäähallin rakentaminen, vaan kattorakenteiden tekeminen niin, että sinut jäävät avonaisiksi. Näin Koulukadun tekojääradan käyttöaikaa voidaan lisätä ja myös olosuhteet kokonaisuutena paranevat. Myös kesälajien harrastajien mahdollisuudet Koulukadun kenttä käyttöön huhtikuusta syyskuuhun paranevat, kun kentät ovat sateelta suojassa.

 

 

Hannu Soro                                                                   Lasse Oksanen

kaupunginvaltuutettu                                                    kaupunginvaltuutettu

 

---------------------

Kaupunginvaltuutettu

Hannu Soro

Tampereen Sitoutumattomat ry.

 

VALTUUSTOALOITE KAUPUNGIN PAINATUSKESKUKSEN ULKOISTAMISEEN LIITTYVIEN ASIOIDEN SELVITTÄMISEKSI

 

 

Tampereen kaupungin painatuskeskus on palvellut menestyksekkäästi kaikkia Tampereen kaupungin hallintokuntia. Näin eri hallintokuntien ei ole tarvinnut hankkia kalliita koneita ja

ammatti-ihmisiä tekemään painatustöitä.  Keskitetty palvelu on toiminut hyvin ja painatuskes-

kuksen toiminnasta on saatu paljon positiivista palautetta.

Painatuskeskus on palveleva yksikkö ja sen tarkoituksena ei olekaan ollut tuottaa voittoa. Se on tuottanut palveluita kaupungin sisällä eikä se ole kilpaillut ulkopuolisten yritysten kanssa.

Kaupungin virkamiehet ovat päättäneet ulkoistaa painatuskeskuksen toiminnot. Ensin ulkoistaminen piti tapahtua kaikessa hiljaisuudessa Yliopistopaino OY.n kanssa, mutta kun asia alkoi saada julkisuutta päätti Tietotekniikkakeskuksen johtokunta kilpailuttaa painatustoiminnot

niin, että koneet, laitteet ja palvelut myydään ulkopuoliselle. Ulkoistamisessa puhutaan neljän vuoden ajasta.

Painatuskeskuksen henkilökunnan kanssa on käyty keskusteluja eri tahojen kanssa: kaupunginjohtaja, henkilöstöpäällikkö tietotekniikkakeskuksen toimitusjohtaja. Lupaukset henkilöstön tulevaisuudesta ovat olleet varsin ristiriitaisia. Sekava tilanne on aiheuttanut sen, että painatuskeskuksen työntekijät ovat joutuneet jäämään jopa sairaslomalle. Työntekijöiden mukaan on sovittu siitä, että painatuskeskuksen työntekijät jäävät kaupungin palvelukseen ja heidät uudelleen koulutetaan ja sijoitetaan uusiin tehtäviin.

Tietotekniikkakeskuksen johtokunta on kokouksessaan 22.06.2004 päättänyt ulkoistaa painatuskeskuksen toiminnat ja myydä toiminnot Yliopistopaino OY:lle. Tämä ei varmaankaan ollut mikään yllättävä päätös. Vastoin lupauksia henkilökunta siirtyy vanhoina työntekijöinä uuden omistajan palvelukseen ja näin henkilöstön tulevaisuus näyttää erittäin epävarmalta.

Ensimmäisessä fuusioitumisyrityksessä Yliopistopaino Oy olisi pystynyt palkkaamaan muutaman henkilön – loppujen lopuksi vain yhden ja ostamaan kaksi laitetta. Herää kysymys, mistä nyt yhtäkkiä löytyvät resurssit kuuden henkilön palkkaamiseen ja kaikkien laitteiden ostamiseen sekä kahden tilan vuokriin. Tätä taustaa vasten herää kysymys, kuinka pitkäksi aikaa ostaja pystyy tarjoamaan työtä kaikille siirtyville työntekijöille – irtisanomiset lienevät tosiasia. Näin olen on syytä olla huolissaan kaupungin työntekijöiden tulevaisuudesta.

Painatuskeskuksen henkilökunta on moneen kertaan yrittänyt saada aikaan selvitystä, jonka avulla painatuskeskuksesta olisi tullut taloudellisesti menestyvä yksikkö ja se olisi voinut entistä paremmin palvella kaupungin eri hallintokuntia. Painatuskeskuksen henkilökunta on ollut valmis kehittämään ja markkinoimaan kaupungin omaa painatuskeskusta, jotta sillä olisi ollut jatkossakin mahdollisuus palvella kaupungin eri yksiköitä. Tällainen vaihtoehto ei ole kuitenkaan kiinnostanut virkamiehiä.

Painatuskeskuksen henkilökunnan mielestä ulkoistamisprosessissa ei ole toimittu demokraattisesti ja oikeudenmukaisesti. Tällaisissa asioissa myös asiakkaiden ja henkilökunnan tulisi olla avainasemassa. Erilaisissa tilaisuuksissa on puhuttu kauniita sanoja kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja työntekijöiden jaksamisesta. Valitettavasti usein on vaan tehty ratkaisuja henkilöstöstrategia vastaisesti. Tällainen toiminta ei ole vastuullista henkilöstöpolitiikkaa muuten hyvin menestyvässä kaupungissa.

 

 

 

Lisäksi toimintojen ulkoistamiseen liittyvät toimet vaativat tarkkoja säännösten mukaisia toimia.

Painatuskeskuksen toimintojen ulkoistamisessa ulkopuoliset paineet aiheuttivat sen, että toiminnot lopulta kilpailutettiin. Ihmetyttää myös se, että päätös myynnistä piti saada aikaan aikaisempaa aikataulua nopeammin.

Vauhti tuntuu sokaisevan ja Tampereen kaupungin eri hallintokunnissa on varmasti tulossa lisää vastaavanlaisia tilanteita. Monen kaupungin työntekijän työpaikka saattaa olla vaakalaudalla ja toimet vastoin henkilöstöstrategiaa. Myös kilpailuttamisessa Tampereen kaupunki pitää olla luotettava yhteistyökumppani tulevaisuudessa.

 

Esitän, että Tampereen kaupunginhallitus ryhtyy selvittämään Tampereen kaupungin painatuskeskuksen ulkoistamiseen liittyviä asioita. Onko painatuskeskuksen myynnissä ja kilpailutuksessa toimittu alusta asti säännösten ja ohjeiden mukaan? Onko painatuskeskuksen henkilökunnan asema hoidettu kaupungin henkilöstöstrategian mukaisesti? Onko ennen myyntiä selvitetty painatuskeskuksen jatkomahdollisuudet kaupungin omana toimintana? Miten kaupungin hallintokuntien kanssa on käyty keskustelua painatustoiminnan ulkoistamisesta?

Nyt kovalla kiireellä tehty järjestely ja painatuskeskuksen toimintojen myynti on jättänyt monen kaupungin työtekijän ja kaupunkilaisen mieliin avoimia ja epäselviä kysymyksiä.

 

Tampere 23.06.2004

 

Hannu Soro

kaupunginvaltuutettu

Tampereen Sitoutumattomat